ฤาว่า  DSI  จะใช้สองมาตรฐาน !

        


ที่แถลงข่าว และไล่เรียงขั้นตอน การนำเข้าชิ้นส่วนแต่ละชิ้น ไม่ว่าตัวถัง เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ส่วนควบ ล้วนแต่มีการทำเอกสารเท็จ ได้แก่สถานที่ประกอบรถ นิติบุคคลที่ซื้อชิ้นส่วน การอ้างและปลอมชื่อบุคคลที่ไปยื่นขอเสียภาษีสรรพสามิต และอื่นๆ นั้น แต่ละขั้นตอนจะทราบบุคคลที่กระทำผิดหรือต้องตกเป็นผู้ต้องหาอยู่แล้ว เช่น บุคคลที่ไปยื่นเอกสารต่อสรรพสามิต บุคคลที่นำเข้าชิ้นส่วน และอื่นๆ

 แต่ DSI กลับไม่ระบุให้ชัด และสร้างความคลุมเครือจนน่าเคลือบแครงว่าจงใจที่จะเบี่ยงเบนหรือไม่ แต่ทำให้สังคมและประชาชน อาจเข้าใจได้ว่า สมเด็จช่วงฯ รู้เห็นหรือเป็นตัวการ ในแต่ละขั้นตอน ทั้งๆ ที่ข้อเท็จจริง ท่านอยู่ปลายทาง

 Cr.วิญญัติ ชาติมนตรี

         

ขอถาม???    DSI

ว่าแต่ละขั้นตอน..ทราบบุคคล และผู้กระทำผิดอยู่แล้ว

โดยเฉพาะข้าราชการ เช่น กรมการขนส่งทางบก กรมสรรพสามิต 

ทำไมไม่ไปไล่เรียงบุคคลเหล่านั้นซึ่งมีหน้าที่โดยตรงที่ต้องดำเนินการให้ถูกกฎหมาย  แล้วเหตุใดจึงละเลยการปฏิบัติหน้าที่ !

 


กรณีคำกล่าวหาเจ้าประคุณสมเด็จวัดปากน้ำ ก็เหมือนซุปตาร์ บอย ปกรณ์ ที่ไม่ทราบที่มาที่ไปของรถ แล้วท่านเจ้าประคุณสมเด็จก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง และเป็นที่เคารพรักของชาวพุทธอีกด้วย

 


ดีเอสไอจะเลือกปฏิบัติเป็น 2 มาตรฐานกระนั้นหรือ ??? 

อย่างนี้ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิด!!!

รักประเทศไทย
Share on Google Plus

About สารธรรม

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น